Meest gestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem aan ons via het contactformulier en wij zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Hoelang zijn de wachttijden?

De wachttijden zijn afhankelijk van de regio waarin je woont. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Arnhem kun je op dit moment meestal binnen een paar weken terecht. Rondom Den Bosch en Meppel is de wachttijd ongeveer 2 tot 3 maanden en rondom Rotterdam en in Zeeland moet je rekening houden met een wachttijd van ongeveer 5 maanden.

Is mijn privacy gegarandeerd?

Tijdens de gesprekken met de cliënt gaat de psycholoog een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de psycholoog verplicht tot geheimhouding van hetgeen de cliënt hem vertelt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van de psycholoog over de cliënt. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan. De psycholoog kan slechts in uitzonderingssituaties besluiten zonder toestemming van de cliënt de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Komt de psycholoog bij mij thuis?

We proberen nog steeds zoveel mogelijk onze cliënten thuis te bezoeken. Maar vanwege de tijd die het reizen met zich meebrengt in combinatie met onze volle agenda’s, kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals online gesprekken. Verder kunnen we met jou bespreken of je eventueel bereid en in staat bent om naar praktijk van de psycholoog te komen.

Mag mijn partner bij de gesprekken aanwezig zijn?

Ja, dat mag, soms is het zelfs gewenst, want een ongeluk krijg je nooit alleen. Het ongeval heeft ook impact op het leven van je partner en op jullie relatie en dan is het goed om hier samen met de psycholoog over te praten.

Mag mijn belangenbehartiger bij de gesprekken aanwezig zijn?

Bij het intakegesprek is het geen probleem dat de belangenbehartiger aanwezig is bij het gesprek. Wanneer een begeleidingstraject ingezet wordt, is het niet gewenst dat de belangenbehartiger erbij aanwezig is, en onze ervaring is dat cliënten dat dan ook niet meer nodig vinden.

Kom ik ooit van mijn pijn af?

Deze vraag kunnen we helaas niet met ja of nee beantwoorden. Pijn hoort bij het leven, iedereen heeft pijnervaringen, behalve mensen met een zeldzame ernstige ziekte, die geen pijn kunnen voelen. Dat is heel gevaarlijk, omdat zij zich voortdurend branden, snijden, stoten en dus letsel oplopen zonder dit te voelen en de wond niet adequaat kunnen verzorgen. We kunnen wel helpen bij het leren omgaan met pijn en steeds meer kunnen doen met dezelfde pijn. Vaak wordt pijnbeleving minder als er weer zinvolle bezigheden zijn in het leven,  zoals voldoende afleiding en plezier en fijne sociale contacten.

Wat als ik het niet eens ben met het verslag van de psycholoog?

Als je het niet eens bent met de inhoud is het natuurlijk mogelijk om daar samen nog eens naar te kijken. Soms heeft de psycholoog andere woorden gebruikt en herken je jezelf niet in het verslag. Dan kan het eventueel aangepast worden in woorden die wel betekenen wat jij bedoeld hebt. Als je het niet eens bent met de mening van de psycholoog en je wilt niet dat het verslag naar derden wordt doorgestuurd, heb je het recht om het verslag te blokkeren. Je maakt dan gebruik van het blokkeringsrecht zoals dat is beschreven in de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) waar ook de letselschadepsychologen bij aangesloten zijn. De opdrachtgever wordt dan alleen op de hoogte gebracht van het feit dat je het blokkeringsrecht gebruikt en er wordt geen inhoudelijke informatie doorgestuurd.

Stellen jullie een diagnose??

Nee, wij stellen geen diagnose op basis van een classificatiesysteem zoals de DSM. We gaan uit van de huidige klachten en problemen en daar gaan we mee aan de slag in de begeleiding.