Meest gestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem aan ons via het contactformulier en wij zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Is mijn privacy gegarandeerd?

Tijdens de gesprekken met de cliënt gaat de psycholoog een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de psycholoog verplicht tot geheimhouding van hetgeen de cliënt hem vertelt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van de psycholoog over de cliënt. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan. De psycholoog kan slechts in uitzonderingssituaties besluiten zonder toestemming van de cliënt de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Komt de psycholoog bij mij thuis?

Ja, de psycholoog komt bij je thuis, mede om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden om kennis te maken met jouw context. Hoe je woont, met wie en wat je hobby’s zijn bijvoorbeeld heeft invloed op jou als persoon. De context is daarom ook belangrijk om mee te nemen tijdens de begeleiding. Heb je, om welke reden dan ook, toch liever niet dat we bij je thuis komen, dan spreken we ergens anders af. Je komt dan naar de praktijk van de psycholoog of we zoeken een geschikte locatie bij jou in de buurt.

Mag mijn partner bij de gesprekken aanwezig zijn?

Ja, dat mag, soms is het zelfs gewenst, want een ongeluk krijg je nooit alleen. Het ongeval heeft ook impact op het leven van je partner en op jullie relatie en dan is het goed om hier samen met de psycholoog over te praten.

Mag mijn belangenbehartiger bij de gesprekken aanwezig zijn?

Bij het intakegesprek is het geen probleem dat de belangenbehartiger aanwezig is bij het gesprek. Wanneer een begeleidingstraject ingezet wordt, is het niet gewenst dat de belangenbehartiger erbij aanwezig is, en onze ervaring is dat cliënten dat dan ook niet meer nodig vinden.

Kom ik ooit van mijn pijn af?

Deze vraag kunnen we helaas niet met ja of nee beantwoorden. Pijn hoort bij het leven, iedereen heeft pijnervaringen, behalve mensen met een zeldzame ernstige ziekte, die geen pijn kunnen voelen. Dat is heel gevaarlijk, omdat zij zich voortdurend branden, snijden, stoten en dus letsel oplopen zonder dit te voelen en de wond niet adequaat kunnen verzorgen. We kunnen wel helpen bij het leren omgaan met pijn en steeds meer kunnen doen met dezelfde pijn. Vaak wordt pijnbeleving minder als er weer zinvolle bezigheden zijn in het leven,  zoals voldoende afleiding en plezier en fijne sociale contacten.

Wat als ik het niet eens ben met het verslag van de psycholoog?

Als je het niet eens bent met de inhoud is het natuurlijk mogelijk om daar samen nog eens naar te kijken. Soms heeft de psycholoog andere woorden gebruikt en herken je jezelf niet in het verslag. Dan kan het eventueel aangepast worden in woorden die wel betekenen wat jij bedoeld hebt. Als je het niet eens bent met de mening van de psycholoog en je wilt niet dat het verslag naar derden wordt doorgestuurd, heb je het recht om het verslag te blokkeren. Je maakt dan gebruik van het blokkeringsrecht zoals dat is beschreven in de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) waar ook de letselschadepsychologen bij aangesloten zijn. De opdrachtgever wordt dan alleen op de hoogte gebracht van het feit dat je het blokkeringsrecht gebruikt en er wordt geen inhoudelijke informatie doorgestuurd.

Stellen jullie een diagnose??

Nee, wij stellen geen diagnose op basis van een classificatiesysteem zoals de DSM. We gaan uit van de huidige klachten en problemen en daar gaan we mee aan de slag in de begeleiding.