Beleid

Landelijke verdeling – wij hanteren een landelijke verdeling, dat wil zeggen dat we met gelijkwaardige psychologen (wat kennis en vaardigheden betreft) werken en dat de cliënt in eerste instantie in contact gebracht wordt met de psycholoog die in het dichtstbijzijnde postcodegebied woont. Soms is er een dringende reden om hiervan af te wijken. Het kan zijn dat de cliënt geen ‘klik’ voelt met de psycholoog (of andersom) die het intakegesprek voert. In dat geval is het wenselijk om een andere psycholoog in te zetten en kan er van de verdeelsleutel afgeweken worden.

Startvoorwaarde – we starten pas met een traject als de opdrachtgever schriftelijk akkoord is met de offerte. Zo is de opdrachtgever op de hoogte van de afspraken binnen het traject en voorkomen we dat er misverstanden ontstaan over de kosten, de frequentie, de duur van de gesprekken of de doorlooptijd van het traject.

Afspraken annuleren – Als we een afspraak hebben gemaakt, verwachten we van de cliënt dat hij of zij thuis is op het afgesproken tijdstip. Of als de afspraak gepland staat in onze praktijk, dan rekenen we op de komst van de cliënt. Lukt het niet om de afspraak na te komen, dan vragen wij de cliënt dit minimaal 24 uur van tevoren per email of telefonisch bij ons te melden. Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van de gereserveerde (reis)tijd in rekening te brengen.

Doorzending verslag of rapportage – na het intakegesprek maken we een verslag dat eerst naar de cliënt wordt gestuurd. Als die akkoord is met de inhoud en doorzending naar van te voren benoemde personen, wordt het verslag verzonden naar de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de rapportage van het begeleidingstraject. Is de cliënt het niet eens met de inhoud van het verslag of de rapportage en wil hij of zij niet dat het doorgezonden wordt, dan kan de cliënt gebruik maken van het blokkeringsrecht.