Over ons

Wij zijn psychologen die begin 2012 een maatschap hebben opgericht met als doel het begeleiden van mensen die na een ongeval kampen met psychische klachten en problemen. Na onze studie Arbeid en Organisatiepsychologie hebben we een postdoctorale opleiding gevolgd tot Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid of Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Om letselschadecliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben we ons verder gespecialiseerd in thema’s als ‘angst en trauma’, ‘medisch onverklaarde (chronische) pijnklachten’ en ‘rouw en verlies’. Door voortdurende bijscholing blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied.

Onze missie

Onze missie is het herstellen van de zelfredzaamheid van onze cliënten, we willen hen stimuleren weer aan het werk te gaan of, indien dit niet (meer) mogelijk is, helpen een zinvolle dagbesteding te vinden. Daarnaast streven wij ernaar de emotionele schade van het ongeval zoveel mogelijk te beperken.

Onze visie

Wij werken vanuit de visie dat zinvol bezig zijn, bijdraagt aan vermindering van de klachten. Werk is daarbij vaak een belangrijke factor, mits dit is afgestemd op de belastbaarheid van de mensen. Werken betekent meer dan geld verdienen. Werken biedt structuur, een sociaal netwerk en zingeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat thuis gaan zitten wachten tot de klachten zijn verdwenen, niet leidt tot een sneller herstel. In tegendeel, niets doen maakt dat er veel tijd en ruimte is om op de klachten gericht te zijn. Regelmatig zien we dat de klachten dan zelfs toenemen.

Waar staan wij voor

Wij staan voor een professionele, oplossingsgerichte en praktische aanpak. We werken graag samen met andere disciplines vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke aanpak leidt tot een beter resultaat. We leveren maatwerk en zijn creatief in het bedenken van oplossingen die bijdragen aan herstel.