Dienstverlening

Wij bieden psychologische begeleiding aan mensen die betrokken zijn geweest bij een verkeers- of bedrijfsongeval. Maar ook mensen die te maken hebben met psychische klachten na een medische fout, kunnen bij ons terecht voor begeleiding. Onze begeleiding is onder andere gericht op het acceptatieproces, op het leren omgaan met pijnklachten en op het hervinden van kwaliteit van leven. Indien van toepassing ondersteunen wij de cliënt ook bij de terugkeer naar werk.

Werkwijze

We starten na toestemming van de aansprakelijke verzekering altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt geformuleerd. Wij stellen geen diagnose middels een classificatiesysteem, zoals de DSM. De huidige klachten en problemen en de doelstellingen van de cliënt worden besproken en we onderzoeken of er een basis is voor een goede samenwerking. Motivatie van de cliënt om te werken aan het eigen herstel vinden wij een belangrijk aspect. Motivatie kan ook ontstaan tijdens het intakegesprek, omdat er dan pas ruimte komt voor toekomstperspectief.

Op basis van de informatie uit het intakegesprek maken we een voorstel voor een begeleidingstraject. Dit voorstel wordt samen met een offerte naar de betrokken partijen verstuurd. Na toestemming van de aansprakelijke verzekering wordt het traject gestart.

Wij bezoeken de cliënt in principe thuis, soms in bijzijn van de partner of andere mensen die belangrijk zijn in het netwerk van de cliënt. Wanneer de cliënt liever niet thuis wil afspreken, is er de mogelijkheid om naar de praktijk te komen van de dichtsbijzijnde psycholoog.

Ook online begeleiding is een mogelijkheid die bespreekbaar is. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt, want het werkt niet voor iedereen even goed.

Onze werkwijze is pragmatisch en oplossingsgericht. We werken met uitgangspunten van de positieve psychologie, die uitgaat van mogelijkheden en primair niet gericht is op klachten. In onze beleving is het de kunst om het leed in het leven te accepteren vanuit aandacht voor wat het leven nog de moeite waard maakt. En dat is vaak meer dan waar je als letselschadecliënt in eerste instantie zicht op hebt. Het perspectief van de begeleiding is het bevorderen van mentaal, maar ook lichamelijk welzijn.

Werken, betaald of onbetaald, is in onze visie een meerwaarde voor de kwaliteit van leven. Als werk wegvalt uit het leven van mensen die gewend waren hier een groot deel van hun leven aan te besteden, dan geeft dat frustratie, verdriet en gevoelens van onmacht en angst. Werk zorgt voor structuur in het leven, voor waardevolle sociale contacten buiten familie en vrienden en leidt ertoe dat mensen actief en maatschappelijk betrokken blijven. Het werken aan terugkeer naar werk met de daarbij horende voldoening, zelfwaardering en het benutten van het sociale netwerk is een belangrijk doel van onze begeleiding. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het overwinnen of leren omgaan met de lichamelijke en geestelijke pijn die een letselschade met zich meebrengt.

Na afronding van het traject wordt een rapportage voor de betrokken partijen geschreven. In principe is hiermee het traject afgesloten, maar om terugval te voorkomen, wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld om tot een half jaar na afronding van het traject contact met ons op te nemen. Soms is een kort telefoontje al voldoende om weer verder te kunnen.

Wanneer verwijzen wij door

Bij een aantal cliënten speelt er meer en vallen de klachten/problemen van de cliënt niet binnen onze expertise. Het gaat dan om zeer complexe meervoudige trauma’s, verslavingsproblematiek of een psychiatrisch verleden. Dan verwijzen wij door naar passende hulpverlening.

Het NIP

Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houden ons aan de beroepscode van het NIP. Dat betekent dat wij geheimhoudingsplicht hebben en dat er geen inhoudelijke informatie over de cliënt aan derden wordt verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Daarom ontvangt de cliënt als eerste de rapportage en pas nadat deze schriftelijk heeft laten weten akkoord te zijn met doorzending naar vooraf benoemde personen, versturen wij de rapportage. Indien de cliënt niet akkoord gaat met doorzending, kan hij/zij zich beroepen op het blokkeringsrecht. De rapportage wordt dan niet doorgestuurd en wij melden de betrokken partijen dat de cliënt gebruik wil maken van het blokkeringsrecht. Inhoudelijk verstrekken we dan verder geen informatie.