Realistisch

Het is de realiteit van elke dag; verkeers- en bedrijfsongevallen die soms diep ingrijpen in het leven van mensen. Door een ongeval kan het leven in luttele seconden volledig op zijn kop worden gezet. Het is ook de realiteit dat het nooit meer wordt zoals het was.

Toegankelijk

Wij houden van eerlijke en open gesprekken, van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar, van snel reageren, van een vlotte communicatie en van creatieve oplossingen!

Deskundig

Van huis uit zijn wij Arbeid en Organisatiepsychologen. A&O psychologen hebben verstand van arbeid en organisatie, maar vooral van mensen, van hun beweegredenen, emoties en gedrag en de invloed daarvan op hun omgeving en hun omstandigheden.

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Mahatma Gandhi

Wij werken samen met o.a. :