Realistisch

Het is de realiteit van elke dag; verkeers- en bedrijfsongevallen die soms diep ingrijpen in het leven van mensen. Door een ongeval kan het leven in luttele seconden volledig op zijn kop worden gezet.

In een flits wordt alles anders. Een ongeval ontstaat door een samenloop van omstandigheden en komt altijd onverwacht. Ieder mens reageert op zijn/haar eigen manier op een dergelijke situatie. De één wordt boos en begint te schelden en een ander barst in tranen uit. Sommige mensen zijn in staat adequaat te handelen, anderen staren wezenloos voor zich uit.

De impact van het ongeval dringt daarna pas langzaam door. De realiteit na een ongeval kan hard aankomen. Soms moeten toekomstplannen worden bijgesteld. Zekerheden blijken geen zekerheden meer te zijn. Meestal worden mensen zich pas na een tijdje hiervan bewust. Belangrijke zaken kunnen ineens veel minder belangrijk worden. De wijze waarop mensen omgaan met de fysieke en psychische gevolgen van een ongeval heeft invloed op hun verdere leven en dat van hun naasten.

Het wordt nooit meer zoals het was

Maar de kwaliteit van leven hoeft niet minder te zijn na een ongeval. Dat is onze filosofie en waar we voor staan. Als het ongeval en de gevolgen de ‘eerste plaats’ in het leven blijven houden of als situaties vermeden worden uit angst, als er niets meer ondernomen wordt vanuit de gedachte dat het alleen goed is als het is zoals het was, dan blijft het ongeval (en de pijn, boosheid en verdriet) de regisseur van het leven.

Dat is niet altijd gemakkelijk om los te laten, acceptatie is heel moeilijk, maar wel erg belangrijk voor herstel. Samen met jou gaan we kijken naar nieuwe, realistische mogelijkheden, naar wat jij als uniek persoon nodig hebt om de draad van het leven weer op te pakken. Een begeleidingstraject is voor ons geslaagd als jij weer de regie hebt, eigen keuzes maakt en daar verantwoordelijkheid voor neemt.