Deskundig

Van huis uit zijn wij Arbeid en Organisatiepsychologen. A&O psychologen hebben verstand van arbeid en organisatie, maar vooral van mensen, van hun beweegredenen, emoties en gedrag en de invloed daarvan op hun omgeving en hun omstandigheden.

Na onze studie Arbeid en Organisatiepsychologie hebben we een postdoctorale opleiding gevolgd tot Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid. Om letselschadecliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben we ons verder gespecialiseerd in thema’s als ‘angst en trauma’, ‘medisch onverklaarde (chronische) pijnklachten’ en ‘rouw en verlies’. Door voortdurende bijscholing blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied.

We bezoeken regelmatig congressen, symposia en netwerkbijeenkomsten om op de hoogte te blijven van wat er speelt in het krachtenveld rondom mensen met letselschade. Daarnaast laten we ons voortdurend bijscholen op relevante vakgebieden als pijn, angst en rouw. Wij vinden het bovendien verrijkend om ook in de keuken van andere disciplines te kijken, bijvoorbeeld bij fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, klinisch psychologen en revalidatiecentra. Leren van elkaar en met elkaar de best mogelijke begeleiding bieden aan cliënten staat bij ons voorop. We weten wat we zelf kunnen, maar we weten ook wat buiten onze expertise valt. En als dat zo is, verwijzen we door.