Verbindende Communicatie bij Letselschade

Een interactieve Workshop

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die als professional werkzaam is in de letselschadebranche en gesprekken voert met slachtoffers en andere betrokkenen.

Binnen de letselschadebranche zijn veel mensen dagelijks in gesprek met letselschadeslachtoffers om met hen tot een overeenstemming te komen met betrekking tot de afwikkeling van de schade, om hen bij te staan in het juridische proces na een ongeval of om hen te helpen bij het vinden van geschikte arbeid.

Verbindend communiceren heeft als doel meer inzicht krijgen op wat de ander nu precies beweegt en die ander te helpen om zelf zo goed mogelijk te kunnen formuleren waar het voor hem over gaat en wat er nodig is om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Communicatie wordt in deze workshop gedefinieerd als: Het vinden van een gezamenlijke betekenis. Dit is de definitie van Gisela Redeker, hoogleraar communicatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Daarvoor is bewustwording van de eigen interpretatie van situaties of over wat de ander zegt of doet van groot belang. We nemen allemaal ons zelf mee in een gesprek met de ander en dat kan een behoorlijke belemmering zijn voor een constructief gesprek.

De cliënt dient centraal te staan in het proces, maar wat betekent dat nu precies. In deze workshop gaan we ervan uit dat de cliënt een uniek, onvergelijkbaar mens is met voldoende potentieel om voor zichzelf te kunnen bepalen wat hij nodig heeft om de draad van het leven weer op te pakken. Als mensen vanuit hun eigen verlangen in beweging komen, gaat het makkelijker en kent het grotere successen en meer voldoening.

De workshop omvat interactieve oefeningen die betrekking hebben op waarnemen en het stellen van de juiste vragen. Wat is een goede vraag en wanneer kan een bepaalde vraag het beste gesteld worden. Wat is het effect van een gesloten of juist een open vraag. Wat is het verschil tussen belangstellende en nieuwsgierige vragen en welke invloed heeft het stellen van suggestieve vragen op de uitkomst van het gesprek.

Meer weten? Bel Annette Gerritsen op nummer 06 2808 1722 of stuur uw vraag naar info@deletselschadepsychologen.nl

Deze workshop is in-company aan te vragen, de kosten bedragen 1.750 euro, exclusief BTW voor maximaal 12 deelnemers.

Kosten
1.750,- excl. BTW
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers
Accreditatie NIVRE
4 PE-punten
Accreditatie NVvA
2 PE-punten
Aanmelden