SOLK bij Letselschade

Een ‘gevoelige’ workshop

Na een ongeval is er vaak sprake van lichamelijk letsel. Deze verwondingen zijn na 3 tot 6 maanden meestal weer genezen en de pijn is verdwenen. Maar soms geneest de wond, terwijl de pijn blijft. Er wordt nog lang gezocht naar een medische verklaring, maar uiteindelijk wordt de cliënt verteld dat er niets meer te vinden is. Dat de pijn chronisch is en dat de cliënt er mee moet leren leven.

SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) beïnvloedt niet alleen het lichamelijk welzijn, maar ook het psychisch welbevinden en de mensen in de omgeving van de mens die met pijn moet (leren) leven. De omgeving reageert nogal eens met onbegrip, omdat de klachten niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. De juridische afhandeling kan extra lastig worden wanneer de cliënt meer functionele beperkingen ervaart dan gezien de somatische afwijking verwacht zou mogen worden.

In deze workshop krijgt u uitleg over de functie van pijn, de verschillende vormen van pijn en inzicht in de werking van de hersenen bij het ontstaan van chronische pijn. Vanuit het biopsychosociale model is er aandacht voor de specifieke context van letselschadeslachtoffers. Een ongeval wordt anders beleefd dan een sportblessure, waarbij een soortgelijk letsel wordt opgelopen. Gedachten over het ontstaan van de pijn bepalen voor een deel de emoties en de pijnbeleving. Maar ook de pijngeschiedenis van de cliënt en maatschappelijke factoren hebben invloed op de mate van pijn.

Na het volgen van deze workshop heeft u kennis van de werking van het brein bij acute en chronische pijn. U weet welke factoren een bepalende rol kunnen spelen in het voortduren van chronische pijn. Vanuit recente onderzoeken hebt u inzicht gekregen in mogelijke behandelingen, te verwachten resultaten en naar welke instanties/behandelaars eventueel kan worden doorverwezen.

Meer weten? Bel Annette Gerritsen op nummer 06 2808 1722 of stuur uw vraag naar info@deletselschadepsychologen.nl

Deze workshop is in-company aan te vragen, de kosten bedragen 1.750 euro, exclusief BTW voor maximaal 12 deelnemers.

Kosten
1.750,- excl. BTW
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers
Accreditatie NIVRE
4 PE-punten
Aanmelden