Corona informatie

Wij zijn weer gestart met face-to-face gesprekken. De praktijk is open en we zullen per afspraak bekijken of bezoek aan huis verantwoord is.

Voorwaarde voor elk gesprek is het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid van zowel cliënt als psycholoog.

Bij het face-to-face-contact passen we de regels ter voorkoming van besmetting uit de richtlijnen van het RIVM toe. Indien nodig stemmen we de dag voor het gesprek samen met jou af of het gesprek door kan gaan.

Belangrijk

Als wij naar jou toe komen:

Als je klachten hebt, zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, bel dan de fysieke afspraak af. We overleggen met elkaar of de afspraak eventueel telefonisch door kan gaan of we maken een nieuwe afspraak
We schudden geen handen
We houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij de voordeur
We spreken af dat jij zorgt voor voldoende hygiëne en veiligheid in huis
Tijdens het gesprek mag maximaal 1 naaste aanwezig zijn

Als je naar de praktijk komt:

Als je klachten hebt, zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, bel dan de fysieke afspraak af. We overleggen met elkaar of de afspraak eventueel telefonisch door kan gaan of we maken een nieuwe afspraak
We schudden geen handen
We houden 1,5 meter afstand van elkaar
Je komt alleen naar de praktijk of neemt maximaal 1 naaste mee

Een hartelijke groet,

Mieke, Janneke, Roland, Inge en Annette